Skalice - DSO Soběslavsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Skalice

Obec Skalice se nachází asi 7 kilometrů severně od Soběslavi, skládá se z obcí Skalice, Rybova Lhota, Třebiště a Radimov.
První písemná zmínka o obci je z roku  1265 , kdy byl jejím majitelem Vítek z rodu Vítkovců, předek pánů z Landštejna. Roku 1377 ji vlastnili bratři Vlček a Valkoun ze Sedlce, v roce 1397 Vítek ze Želče a jeho potomci a v roce 1491 Petr Majnuš z Březnice. Též byla majetkem Jiříka Bradáče z Toušeně a v letech 1528 - 1540 jeho zetě Prokopa Hýlovce z Polkovic. Počínaje rokem 1550 se stala obec Skalice součástí velkého rožmberského dominia. Rožmberkové ji nechali připojenou k želečskému panství, k němuž ji přičlenil pravděpodobně již Oldřich Španovský.
Výraznou dominantou obce je kostel svatého Šimona a Judy. Původně gotický kostel byl postaven v druhé polovině 14. století. Přestavěn byl roku 1850 v barokním slohu, v roce 1870 mu byla přistavěna věž, na níž je zvon z roku 1683, zvaný „Uměráček". V kostele je umístěna stará středověká křtitelnice. Okolo kostela se nachází hřbitov. Vzácnou památkou skalického kostela byl obraz z 15. století „Ukřižování Páně“, který zde visel až do roku 1902. Pod kostelem byl v mírném svahu vybudován poplužní dvůr s panským sídlem tvrzí. Ta sice již dávno zanikla, ale až do současnosti se tu zachovaly zbytky valů.
Jihozápadně od obce Skalice se nachází mohylové pohřebiště ze 6. století př. n. l. S obcí Skalice a blízkým okolím jsou spojeny četné vykopávky, v mohylových hrobech byly nalezeny historické předměty, jež jsou uloženy v depozitáři Husitského muzea v Táboře.
Skalice se nachází v rekreační oblasti, pod obcí protéká řeka Lužnice, proto je obec hojně navštěvována chataři a vodáky. Za zmínku stojí rovněž cyklostezka č. 1171, procházející obcí. Nedaleko od obce Skalice je chráněné území s výskytem vzácné luční orchideje Prstnatce májového. Obec je proslulá svým tradičním masopustním průvodem.
Obec Rybova Lhota protíná cyklostezka č. 1171. Nachází se zde kaplička postavená v roce 1933 zasvěcená Svaté Trojici.
Dominantou obce Třebiště je rybník Návesní a kaplička zasvěcená Panně Marii z první poloviny 20. století, která nahradila původní zvoničku z roku 1787. Během roku jsou v kapličce konány bohoslužby. Obcí také prochází cyklostezka č. 1171.
Zajímavostí obce Radimov je kaplička z r. 1859 zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, železný kříž z r. 1858 a klubovna pod starou lípou, kde se každoročně koná řada kulturních a sportovních akcí.


www.obecskalice.cz                                       odkaz na GOOGLE MAPS

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist