Sedlečko u Soběslavě - DSO Soběslavsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Sedlečko u Soběslavě

Obec Sedlečko u Soběslavě se nachází asi 7 km severovýchodně od Soběslavi.
První zmínka o obci je z roku 1363. Jejími prvními známými vlastníky byli páni z Rožmberka jako držitelé hradu a městečka Soběslav. Ti jsou jako majitelé nezpochybnitelně uvedeni v roce 1349 v listině císaře Karla IV., který výše vyjmenovaným bratřím z Rožmberka a vlastníkům panství Soběslav dává úlevu z berně.
Kupec Sedlečka Přibík z Dráchova byl v roce 1366 vlastníkem rodové tvrze Dráchov. Příslušnost Sedlečka k tomuto statku zřejmě netrvala dlouho, protože z roku 1539 existuje údaj, že část vsi Sedlečko patřila k panství Choustník pánů z Rožmberka. Větší část vsi byla v držení Dvořeckých z Olbramovic.
Sakrální památky v lokalitě zastupují kaplička v Sedlečku a kostelík Čtrnácti svatých pomocníků (původně lázeňské místo) stojící v nedalekém poutním místě Dobrá Voda. Jde o skupinu čtrnácti světců, kteří jsou pomocníky v různých nemocech a nebezpečích života. Společně jsou uctíváni od 13. století (první zmínka roku 1284). Úcta k nim vzrůstala zejména v době moru a válek – v Čechách v 17. a 18. století.
V obci se nachází také pivnice u Anny z Lipé, zajímavostí je i kaskáda rybníků. Pro sportovní a kulturní využití je v obci zastřešený parket s podiem a také dětské hřiště.

www.sedlecko.cz                                      odkaz na GOOGLE MAPS


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist