Přehořov - DSO Soběslavsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Přehořov


Ves založilo sedm sedláků, z nichž se jeden pravděpodobně jmenoval Přehoř. První písemný záznam je z roku 1371. Majitelé vsi se několikráte v historii změnili. V polovině 16. století se v Přehořově usadil Oldřich Přehořovský, který podle sousední obce přijal predikát z Kvasejovic. Bylo zde i panské stavení. Přestavby provedené v 17. a 18. století změnily původní sídlo v rozsáhlou zámeckou budovu. Poblíž zámku byla v roce 1695 vystavěna kaple sv. Anny a vysázen krásný háječek. Kdysi vrchnostenské sídlo bylo přestavěno na zámek. Jeden z majitelů, rytíř Kryštof André, založil r. 1818 ve Vídni továrnu na hedvábné látky a samet. Zaučil svého syna a jeho druha z vedlejších Kvasejovic, kteří pak zde vyučili celou řadu tkalců a zasloužili se tak, že v Přehořově vzkvétalo tkalcovské řemeslo. Posledním majitelem Přehořova byla rodina Pollakova, za které byl vzorně udržován nejen zámek, ale i nádherný anglický park a skleník. Celá rodina Pollakova však později zahynula v koncentračním táboře. Dokonale zdevastovaný zámek byl v 70. letech minulého století zbořen. Zdejší pivovar svého času vařil velice kvalitní pivo, na kterém si pochutnávali i v luxusních vídeňských restauracích. V polovině 19. století vznikla v Přehořově židovská čtvrť. V obci měli židé svou synagogu s modlitebnou a v lese za vsí i hřbitov, který je zde dodnes. Z této vsi pochází nemálo vzdělaných či známých osobností např. univerzitní profesor dr. Karel Kadlec, znalec mezinárodního práva, generální tajemník Akademie věd a umění a řádný člen několika světových akademií. Z Přehořova také pochází major čsl. Letectva Jan Veselý, vyznamenaný československým válečným křížem in memoriam. Za II. světové války zahynul ve službách anglického letectva, když se vracel z náletu na Brémy.
Kvasejovice
Roku 1376 se připomíná ves Kvasov. Ves měla několik různých majitelů. Patřila také klášteru třeboňskému. Později byla ves rozdělena a spojit se ji povedlo až v roce 1599 Janovi Kábovy z Rybňan, kterému ale po r. 1623 propadla pro účast v českém povstání. Nejen velmi těsným prolínáním území se sousedním Přehořovem je historie obou vsí ve spoustu rysech společná a značně provázaná.
Hrušova Lhota
V historii byl její název měněn. V 15. století Lhota Frydlova, v 18. století Lhota Trubačova, tehdy dle radního Trubače. Stejně jako u předchozích vesnic byla velká škála majitelů. Po roce 1849 patřila ves k vedlejší obci Lžínu, od něhož byla odloučena 9. 3. 1911 jako samostatná obec. V současné době patří k Přehořovu.


www.prehorov.cz                                    odkaz na GOOGLE MAPS

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist