Klenovice - DSO Soběslavsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Klenovice

Obec Klenovice se nachází asi 3 km severně od Soběslavi.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1398. Od nepaměti náležely Klenovice premonstrátskému klášteru v Louňovicích pod Blaníkem. V období husitských válek připadly městu Táboru, v letech 1548-94 Rožmberkům a poté je až do Bílé hory vlastnilo město Soběslav. Konfiskovaný majetek města včetně Klenovic získal pak Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.
Z historicky dochovaných staveb v obci je nutné zmínit kapličku ze 17. – 18. století, dva kříže z 18. století, náhrobní kámen z třicetileté války a především domy čp. 28 a čp. 68 postavené ve stylu jihočeského lidového baroka, které se vyznačují neobvyklými štíty, jejichž tvůrcem byl pravděpodobně rodák a stavitel z Vlastiboře Martin Paták. Oba tyto domy jsou významnými památkami lidové architektury druhé poloviny devatenáctého století.
Obec Klenovice zaznamenala v posledních patnácti letech největší rozvoj na Soběslavsku. Bylo postaveno na sto nových rodinných domů a počet obyvatel se zvýšil o více jak 260. Dnes je  největší obcí v okolí s téměř 250 čísly popisnými a 615 obyvateli.


www.klenovice.cz                                 odkaz na GOOGLE MAPS

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist